Podporuje mojeIDIN TIME

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1) Objednávka

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě piccolina.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu piccolina.cz, se sídlem v Praze 10, Mattioliho 4, Česká Republika, IČ 87599414 zapsaného v živnostenském rejstříku. Kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakt“.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Elektronický obchod piccolina.cz se zabývá prodejem výrobků pro děti.

2) Možnosti objednávky, platby, způsobu dodání a dodací lhůta

a) Objednávat je možno následujícími způsoby:

·   Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
·   Elektronickou poštou (e-mailem)
·   Telefonicky

b) Objednané zboží je možno zaplatit následujícími způsoby:

·   Dobírkou - platba za objednané zboží je provedena během předání zboží tedy během doručení zasílatelskou společností - pouze v rámci České Republiky a Slovenska
·   PayPal/platba kartou - platbu za objednané zboží je také možné provést pomocí služby PayPal. Zákazník bude na platební bránu PayPal přesměrován v průběhu objednávky. Bližší informace o fungování teto službě lze nalézt na www.paypal.com.
·   Převodem z účtu - platbu za objednané zboží je možné uhradit předem a to převodem na účet 242595238 / 5500 vedeného u Raiffeisen BANK, a.s. a to oproti zálohové faktuře, která bude kupujícímu doručena elektronicky.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

c) Způsob dodání:

·   Česká pošta - objednané zboží bude doručeno za pomocí balíkových služeb České pošty – náklady na dodání se můžou lišit v závislosti na přepravovaném zboží, místa, způsobu a druhu dodání
·   Osobní odběr/dodání - osobní odběr (zákazníkem)/dodání (dodavatelem) je možný pouze po předchozí domluvě a to buď elektronicky (e-shop - kontaktní formulář, e-mail) nebo telefonicky. Cena služby závisí na místě, způsobu a druhu dodání - zákazník o ní bude předem písemně informován.

d) Dodací lhůta:

U zboží, které není skladem se pohybuje dodací lhůta mezi 1-2 týdny. V případě delší celkové doby dodání je zákazník o této skutečnosti s předstihem informován prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku uvedených v objednávce. Zákazník bude vždy informován mj. písemně e-mailem.

3) Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

·   jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
·   IČ a DIČ (je-li kupující registrován jako plátce DPH)
·   kód a název zboží dle ceníku
·   způsob odebrání a dopravy
·   dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště)
·   všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

4) Ochrana osobních údajů

Jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údaju (www.uoou.cz) pod registračním číslem 00042161.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pro práci s osobními daty splňujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který zásadně ovlivnil práva a povinnosti těch, jimž osobní údaje patří, i těch, kteří s nimi pracují. K tomu, abychom vaši objednávku doručili přímo vám, případně s vámi mohli komunikovat, potřebujeme znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Pokud jste firma a požadujete na zakoupené zboží fakturu, pak bychom měli znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu). Tím, že nám prostřednictvím e-shopu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů.

Tyto údaje ukládáme do databáze, takže při dalším nákupu již nemusíte vyplňovat celý registrační formulář znovu - stačí, když zadáte vaše přístupové jméno a heslo. Tato data považujeme za přísně důvěrná a neposkytujeme je žádné třetí straně. Výjimkou je pouze kurýrní služba (Česká pošta, PPL, DPD, atd.), která s každou zásilkou dostává z důvodu doručení zásilky vaši adresu. Vaše data budou kdykoliv na vaši žádost opravena nebo vyřazena z databáze.

I když se společnost piccolina.cz nemůže zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu, můžete se spolehnout, že věnujeme velkou péči zachování bezpečnosti vašich osobních údajů a zamezení neoprávněnému přístupu k nim.

5) Storno (zrušení) objednávky

Storno/zrušení objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to elektronicky e-mailem na adrese obchod@piccolina.cz nebo telefonicky na čísle +420 603 910 516. Prodávající není povinen akceptovat změnu nebo zrušení objednávky v okamžiku, kdy již zadal zboží dle původní objednávky (specifikace) do výroby neboli zboží upravil na přání zákazníka, nebo zboží předal přepravci k odeslání.

6) Doplňující informace

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí těmito uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb.  Občanským zákoníkem (dále jen „o.z.“), zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích (dále jen „obch. k.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku . Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

7) Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na adresu sídla provozovatele e-shopu piccolina.cz viz. sekce kontakt spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 odst. 1 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoli sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě, že je zboží upraveno na přání zákazníka, např. zadáno dle zákazníkem požadované specifikace do výroby, nemůže zákazník dle § 1837 o.z. od smlouvy odstoupit.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů, návodů a případných dárků se zbožím obdržených.V případě nesplnění všech výše uvedených podmínek nebo pokud bude vrácené zboží poškozeno má prodávající právo adekvátně snížit vyplacenou částku. V případě splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, budou peníze za zboží zaslány zákazníkovi převodem na uvedený účet a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

8) Závěrečné ustanovení

Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena produktůl, služeb, v platnosti může být měněna bez předchozího upozornění avšak nemá vliv na již uzavřené objednávky.

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy Kupujícího a
Prodávajícího příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 01/01/2014 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

YjJhYTN